Talare 2023

Moa Wibom

Överläkare, Silvia-läkare och verksamhetschef vid Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus

 

Maurits Johansson

Specialist i psykiatri, med dr, Lunds Universitet

 

Gisela Lilja

Chefsarbetsterapeut, mrd dr, Avd för strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes Universitetssjukvård

 

Hans Basun

Kaj Blennow

Jan Marcusson

Scroll to top