Akademi Forum
    |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

logo_internetmedicin.jpg

mmklinikenlogo-2.jpg

Talainfoerfolk.jpg

Akademiforum förmedlar kunskap från akademin till en bredare publik

Kommande utbildningar  

Nationella Demensdagen blev Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar

Vi prövar att ersätta det tidigare namnet "Nationella Demensdagen" med det mer korrekta och uppdaterade "Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar". Begreppet "demens" kan vara stigmatiserande, ibland också felaktigt. T ex i tidigt skede av en degenerativ hjärnsjkdom då den drabbade individien är långt ifrån "dement". Vi ser det därför som självklart att namnet på vår konferens om kognitiva sjukdomar ändras och blir mer uppdaterat till dagens kunskap. Vad tycker du om det?

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2021

En utbildningsdag om kognitiva sjukdomar för dig som arbetar i vården Bonnier konferens, Stockholm, torsdag 18 mars 2021

Covid-läget oktober 2020 växlar fram och tillbaka, så vi planerar för att genomföra konferensen anpassad till de covid-restriktioner som säkerligen fortsätter att gälla under 2021.

Anmälningssidan är nu öppen. Men vi kommer inte att skicka ut fakturor förrän efter den 3 februari då vi tagit slutgiltig ställning till konferensens genomförande.

Hur vi jobbar vidare och utvecklas under Covid-restriktioner

Vi bevakar och följer givetvis direktiven från Folkhälso-myndigheten. Vi behöver minst 130 åhörare för att konferensen skall genomföras, men vi vet inte i skrivande stund om fler än 50 mötesdeltagare på plats kommer att tillåtas. Så vi planerar för ett möte både på plats i Bonnier Conference med alla föreläsare och med live-streaming av presentationerna för de åhörare som deltar på distans. Vi kommer att prioritera deltagande på plats utifrån anmälningsdatum  och covid-restriktioner (begränsat resande).

Deltagande på distans

För distansdeltagande skickar vi en länk till resp. deltagare som öppnar upp den i den egna datorn. Vi kommer att ha två tekniker/kameror för att säkerställa bästa möjliga "TV-känsla". Vi kommer att ha en särskild "distans-support" tillgänglig redan kl 0815, så att alla hinner säkerställa och eventuellt kontakta oss om problem uppstår. Som en "sista" säkerhetesåtgärd kommer alla deltagare också att ha tillgång till presentationerna och diskussionsforumen som you-tube filmer fram till juni 2021.

Vi kommer att ha två olika priser, beroende på om du närvarar på plats eller inte. Flera av er har redan kontaktat oss om planeringen för 2021. Det är vår förhoppning att vi kan fortsätta med vår konferens och att ni alla som vill delta gör så, på distans eller på plats.

Program

Talare

Konferenslokalen

Utställare

Anmälan

Ur Programmet:

Diagnostik av kognitiv sjukdom med blod- och liqvor

Nilkas-Mattsson-face.jpg

Vilka är de "säkraste" markörerna för kognitiv sjukdom, redan innan eller mycket tidgt i sjukdomsförloppet? Är blod-prover lika bra som liqvor prover? Kan man screena för kognitiv sjukdom med blodprover.  Hur "säkra" är markörerna i att skilja friskt från sjukt högre upp i åldrarna?

Området belyses av Niklas Mattson-Carlgren, klinisk kemist och neurolog, universitetslektor vid Lunds Universitet.

Resursorientering framför problemorientering - Hälsofrämjande förhållningssätt i vardagen för personer med kognitiv sjukdom och deras partners

Therese-Bielsten-face.jpg

Det är dags att ändra fokus till vad personer med kognitiv sjukdomoch deras partners (och anhöriga) KAN göra istället för på vad de inte kan göra. Friskhetsf-aktorer som framgångsfaktorer - Hur kan vi i vården stödja genom att fokusera på individens och parens resurser?

Therése Bielsten, Specialist-sjuksköterska inom vård av äldre, Med dr, Lektor i Gerontologi Institutet För Gerontologi (IFG) och Avdelningen För Omvårdnad (AFO), Hälsohögskolan, Jönköping.

Tala inför folk

 - Skådespelaren Amanda Ooms och Professor Jan Marcusson lär dig grunderna om att hantera scenskräck och bli en bättre talare

Bonnier Konferens, Stockholm

En utbildningsdag i Stockholm

Torsdag 25 februari, 2021

Torsdag 25 mars, 2021

Torsdag 20 maj, 2021

Amanda-halvkropp.png

Amanda Ooms och Jan Marcsson utbildar i hantering av stress och oro inför "publik".

Jan-foerelaeser-mini.jpg

Är du intresserad av att lära dig att bli en bättre talare och att hantera din scenskräck. Vi lägger då upp ett utbildningspaklet för 6-12 personer. Lämpligast deltagare från din egen arbetsplats.

Hör av dig/er till jan.marcusson@gmail.com tfn 070 5717033 om du vill anmäla dig eller diskutera upplägget.

Läs mer

Annons

Masterutbildning om Demens för vårdpersonal

Master-demens-KI.jpg

 

 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio