Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2022

Nästa Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar kommer att äga rum torsdagen 17 mars, 2022 i Bonnier Konferens, Stockholm.

Programmet aktualiserar det senaste inom behandling och tidig diagnostik av kognitiv sjukdom. Det finns  diagnostiska test som kan tala för eller mot kognitiv sjukdom. Men hur säkra är dom?  Och hur skall vi i vården agera när personer vill ha “demenslab-test”?

Ett par presentationer berör situationen kring personen med kognitiv sjukdom och hur vi i vården kan göra för att bättre uppmärksamma och underlätta den.

Konferensen 2022 har på tidigare deltagares inrådan ett större utrymme för dialog kring några av programpunkterna. Och vi avslutar med ett forum om felaktig diagnostik av kognitiv sjukdom och hur vi skall undvika sådana misstag.

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2021

När vi i början på februari 2021  beslutade om att helt ställa in konferensen 2021 var vi förstås osäkra på om vi gjorde rätt eller ej. Så här i efterhand känns det som vi gjorde rätt. Även under hösten 21 är våra resurser ansträngda och flera av oss har fortfarande restriktioner för tjänsteresor. Nu får vi hoppas att konferensen 2022 och de alternativ för deltagande som erbjuds gör att vi får ett bra möte för dialog och erfarenhetsutbyte.

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Akademiforum

Akademiforum bjuder in forskare från hela landet att medverka i spridningen av ny kunskap anpassad till dom som behöver den i sitt arbete och för sin professionella utveckling. Hör av dig om du har idéer till ytterligare seminarier . Läs mer.

Scroll to top