Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2023

Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar äger rum torsdagen den 16 mars , 2023 i Bonnier Konferens, Stockholm

Ny behandlingsmetod ställer krav på precis diagnostik

Programmet 2023 aktualiserar nyheterna kring nya behandlingsmöjligheter mot Alzheimers sjukdom. En nyligen avslutad klinisk prövning med en antikropp mot Alzheimers sjukdom har visat på lovande resultat. Men hur skall vården organiseras för att kunna möta nya vårdinsatser som behövs i samband med nya behandlingsmetoder? Och hur diagnosticeras “rätt” patienter som kan ha nytta av behandling. Dessa och flera andra aktuella frågor kring diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom avhandlas under dagen, där bl.a. professor Kaj Blennow från Göteborgs Universitet medverkar. 

 

Neuropsykiatriska symptom vid Alzheimers sjukdom

De allra flesta med Alzheimers sjukdom  drabbas av neuropsykiatriska symptom som ångest, depression och apati. Dessa symptom är riskmarkörer för accelererad kognitiv svikt, tidigare flytt till vårdboende och försämrad livskvalitet. Trots detta uppmärksammas inte alltid neuropsykiatriska symptom under sjukdomens tidiga stadier och det saknas kliniska riktlinjer. Hur kan vi förbättra diagnostiken och hantera symptomen i klinisk vardag? Och vilken roll kommer neuropsykiatriska symptom spela vid insättning av en framtida sjukdomsmodifierade behandling. Det är frågor som kommer att diskuteras under dagen av dr Maurits Johansson, med dr, specialist i psykiatri, Lunds Universitet.

 

Kognitiv svikt efter hjärtstopp

Att överleva ett hjärtstopp kan ha konsekvenser även på lång sikt, fast svårigheterna kanske först inte märks. Majoriteten av överlevarna har kognitiv nedsättning i akutskedet och det är också vanligt att dessa svårigheter kvarstår som en mild till måttlig kognitiv nedsättning i efterförloppet. Trots detta är det inte alltid som någon screening sker. Borde vi göra det? Hur möter vi en person med tidigare hjärtstopp och kognitiv nedsättning? Med utgångspunkt i den internationellt stora och viktiga hjärtstoppsstudien TTM2 (Targeted Temperature Management) beskriver arbetsterapeut, doktor Gisela Lilja kognitiv svikt och dess konsekvenser hos en viktig och stor grupp som finns i ”bruset” på vårdcentralen.

Diagnostiska utmaningar

Diskussionerna kring diagnostiska svårigheter, ibland med felaktigheter, fortsätter med fall-diskussioner i slutet på dagen. Du som deltagare får gärna ta kontakt med oss för att aktualisera fall som kan vara värdefulla att dela.

Våra partners

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till mail@mail.com

Scroll to top