Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2023

Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar äger rum torsdagen den 16 mars alternativ 23 mars, 2023.

Vid konferensen 2022 inkom ett stort antal (35 st) förslag om innehåll. Här är några exempel. Med förslagen som grund jobbar vi vidare med programinnehållet.

Här följer ett urval av förslagen

-Utvecklingsarbete inom kommuner. Lämplig uppföljningsstrategi för patienter.

-Hur kan vi fylla “glappet” från diagnos till kommunala insatser bättre?

-Fler fallbeskrivningar gällande diagnosticering. Jätteintressant kring diagnosticering och feldiagnosticering.

-Uppdatering om markörers betydelse och hur de förändras över tid. Kan man lita på att ett lågt betaamyloid kommer att fortsätta att vara lågt.

-Tolkning av kognitiva tester: Vad betyder och innebär det som vi ser i t ex klocktest, TMT A och B kopplad till underlag för ev. diagnos.

Nya kognitiva tester

-Diskussion om basal utredning utifrån arbetsterapeutens och/eller sjuksköterskans roll i teamet; vad som hjälper utredande läkare att ställa rätt diagnos. T.ex. om det spelar roll vad arbetsterapeuter och sjuksköterskor fokuserar på och lyfter fram i aktivitetsutredning, kognitiv testning och anhörigsamtal. Vad är relevant data att samla in om patienten och hur kan vi göra det på ett tillförlitligt sätt?

– Arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska insatser efter diagnos för bibehållen funktions- och aktivitetsförmåga. Finns de?

– Livskvalitet hos personer med kognitiv sjukdom; hur kan vi undersöka den och vilka typer av insatser skulle vi kunna erbjuda för att bibehålla eller öka livskvalitet?

-Fler fallbeskrivningar med efterföljande reflektion. Goda exempel insatser för t.ex anhörigstöd, aktiviteter, utrikesfödda. Hur arbetar olika kommuner med riktade insatser för målgruppen?

 

-Multiprofessionella teamets betydelse för utredning och uppföljning.

 

Våra partners

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till mail@mail.com

Scroll to top