Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2022

Nästa Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar kommer att äga rum torsdagen 17 mars, 2022 i Bonnier Konferens, Stockholm.

För er som anmält er för zoom deltagande planerar vi en test inloggning onsdag den 16e mars kl 1500. Ni får en inbjudan med länk till det veckan innan. Vi kommer också att öppna det digitala zoom rummet redan kl 0800 den 17e mars så ni alla hinner säkra era uppkopplingar. 

Om du som deltagare vill aktualisera ett “knepigt” fall under den sista programpunkten, kontakta jan.marcusson@liu.se om det, så får vi se om det finns plats för den dialogen. 

UR/SVT kommer också att vara på plats och göra ett reportage om dagen.

Programmet aktualiserar det senaste inom behandling och tidig diagnostik av kognitiv sjukdom. Det finns idag  diagnostiska test som kan tala för eller mot kognitiv sjukdom. Men hur säkra är dom? Och vilken plats i vården har dom?

Ett par presentationer berör situationen kring personen med kognitiv sjukdom och hur vi i vården kan göra för att bättre uppmärksamma och underlätta den.

Seminarieledare

Konferensen leds av  Moa Wibom, överläkare vid Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus samt Jan Marcusson, professor vid Linköpings Universitet

Covid och deltagande

Vi följer förstås de riktlinjer från FHM som gäller ang. Covid-19. Vi tar för givet att alla de som väljer att delta på plats har fullgott vaccinations-skydd och är friska vid konferenstillfället.  Vill du inte delta på plats finns ju möjlighet att vara med digitalt.  

Vi utökar tiden för dialog om viktiga frågor!

Konferensen 2022 har på tidigare deltagares inrådan ett större utrymme för dialog kring några av programpunkterna. Och vi avslutar med ett forum kring kliniska frågor från deltagarna. Ett brännande ämne vi tar upp nu är “feldiagnostik av kognitiv sjukdom” och hur vi kan öka säkerheten i diagnostiken. 

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Våra partners

Scroll to top