Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2022

Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar ägde rum torsdagen 17 mars, 2022 i Bonnier Konferens, Stockholm.

Dagen spelades även in av SVT/UR och kan nu ses av alla. Klicka på bilden intill så kommer du till programserien.

Programmet aktualiserade bl.a. det senaste inom behandling och tidig diagnostik av kognitiv sjukdom med hjälp av biomarkörer.  Ett par presentationer berörde situationen kring personen med kognitiv sjukdom och hur vi i vården kan göra för att bättre uppmärksamma och underlätta den.

Läs mer utvärderingarna nedan. Ett stort antal förslag om kommande programpunkter har kommit in. Dessa presenteras på sidan för 2023 som du hittar under seminariefliken. 

Första hybridmötet i sal och digitalt

Vi sände denna gång digitalt till hälften av deltagarna. Det fungerade i stort sett bra, men givet den tekniska begränsningen fanns det saker som kunde varit bättre. Det är en utmaning för föreläsaren och moderatorn att samtidigt ta in publik i salen och digitalt. Interaktiviteten blir sämre för de digitala deltagarna. Ett problem var också att vi inte alltid kom ihåg att upprepa frågor i salen som ställdes utan mikrofon.

Men utvärderingarna för hela dagen var generellt positiva och många deltagare uttryckte behovet av detta forum för utbyte av erfarenheter. Särskilt uppskattade många frågestunderna och den kliniska dialogen i slutet av dagen

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Akademiforum

Akademiforum bjuder in forskare från hela landet att medverka i spridningen av ny kunskap anpassad till dom som behöver den i sitt arbete och för sin professionella utveckling. Hör av dig om du har idéer till ytterligare seminarier . Läs mer.

Scroll to top