Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2023

Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar äger rum torsdagen 16 mars, 2023 i Bonnier Konferens, Stockholm.

 

Hösten 2022 har inneburit spännande nyheter när det gäller behandling av Alzheimers sjukdom. Lovande data från en s.k. fas-3 studie med en immunterapi (antikroppar) mot Alzheimers sjukdom gör att förhoppningar om ett nytt tillgängligt läkemedel under 2023 är stora. 

Vi kommer därför att ägna en väsentlig del av programmet till nya behandlingsprinciper och hur dessa ställer nya krav på diagnostiken och hur vi ska organisera vården av kognitiva sjukdomar. 

Första hybridmötet i sal och digitalt

Vi sände konferensen 2022 digitalt till hälften av deltagarna. Det fungerade i stort sett bra, men givet den tekniska begränsningen fanns det saker som kunde varit bättre. Det är en utmaning för föreläsaren och moderatorn att samtidigt ta in publik i salen och digitalt. Interaktiviteten blir sämre för de digitala deltagarna. Ett problem var också att vi inte alltid kom ihåg att upprepa frågor i salen som ställdes utan mikrofon.

Men utvärderingarna för hela dagen var generellt positiva och många deltagare uttryckte behovet av detta forum för utbyte av erfarenheter. Särskilt uppskattade många frågestunderna och den kliniska dialogen i slutet av dagen

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Akademiforum

Akademiforum bjuder in forskare från hela landet att medverka i spridningen av ny kunskap anpassad till dom som behöver den i sitt arbete och för sin professionella utveckling. Hör av dig om du har idéer till ytterligare seminarier . Läs mer.

Scroll to top