Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2023

Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar äger rum torsdagen 16 mars, 2023 i Bonnier Konferens, Stockholm.

 

Programmet är under utveckling. Vi räknar med att öppna upp för anmälan i slutet av september.  

Första hybridmötet i sal och digitalt

Vi sände konferensen 2022 digitalt till hälften av deltagarna. Det fungerade i stort sett bra, men givet den tekniska begränsningen fanns det saker som kunde varit bättre. Det är en utmaning för föreläsaren och moderatorn att samtidigt ta in publik i salen och digitalt. Interaktiviteten blir sämre för de digitala deltagarna. Ett problem var också att vi inte alltid kom ihåg att upprepa frågor i salen som ställdes utan mikrofon.

Men utvärderingarna för hela dagen var generellt positiva och många deltagare uttryckte behovet av detta forum för utbyte av erfarenheter. Särskilt uppskattade många frågestunderna och den kliniska dialogen i slutet av dagen

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Akademiforum

Akademiforum bjuder in forskare från hela landet att medverka i spridningen av ny kunskap anpassad till dom som behöver den i sitt arbete och för sin professionella utveckling. Hör av dig om du har idéer till ytterligare seminarier . Läs mer.

Scroll to top