Nästa konferens äger rum torsdagen den 13 mars, 2025, i Bonnier Konferens, Stockholm. 

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2025

Publik

Program för 2025 presenteras hösten 2024.

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2024

Bonnier Konferens, Stockholm, torsdag 14 mars, 2024

Konferensen 2024 var en viktig mötesplats för många av deltagarna som hade frågeställningar och funderingar att ventilera. Förmiddagens tema kring diagnostik väckte både tankar och känslor. Flera deltagare efterlyste än större möjligheter till diskussion och dialog. Något som vi kommer att hörsamma inför 2025 års konferens. Frågor kring biomarkörer och “hur”-frågor kring våra arbetssätt dök upp i diskussioner under pauserna. Behovet av erfarenhetsutbyte kan inte nog poängteras. 

Behovet av  dialog och erfarenhetsutbyte under dagen var stort.

Digital testning av kognitiva funktioner

Psykolog Jens Berggren belyste möjligheterna med digital testning av kognitiva funktioner. Av dialogen framkom att flera ser detta som ett bra komplement i diagnostiken som dels kan höja kvaliteten på den basala kognitiva testningen men också vara till fördel för patienter som föredrar att genomföra tester utan att vara direkt observerade. 

Blodmarkörer vid kognitiv sjukdom

Docent Sebastian Palmqvist redogjorde för evidensläget för blodmarkörer vid kognitiva utredningar. Även om studierna är relativt begränsade i omfång, visade han på markörernas (plasma-Tau) relativt stora tillförlitlighet när det gäller att hitta personer med misstänkt degenerativ kognitiv sjukdom.

BPSD och konfusion

Docent Beata Terzis redogjorde för hur man systematiskt använder BPSD registret och registreringar för äldre i särskilt boende. Förfarandet visar hur livskvaliteten för de äldre kan förbättras. Ett föredöme för andra verksamheter som ännu inte startat med BPSD registreringar?

 

Överläkare Sibylle Meyer Standar gick igenom de senaste rönen kring handläggning av konfusionstillstånd. Hur många kan skilja mellan kognitiv sjukdom och konfusion?

Viktiga inslag om BPSD och konfusion

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Akademiforum

Akademiforum bjuder in forskare från hela landet att medverka i spridningen av ny kunskap anpassad till dom som behöver den i sitt arbete och för sin professionella utveckling. Hör av dig om du har idéer till ytterligare seminarier . Läs mer.

Scroll to top