Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Akademiforum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår konferensverksamhet. Här förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas.

Varför sker behandling av personuppgifter?

Vid kontakt med oss i samband med konferenser kommer vi att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, vilka bl.a. innebär att bedriva utbildning, genomföra, samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet. Den vanligaste anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är att du är deltagare i seminarier, konferenser eller liknande som vi anordnar. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om du av andra anledningar har haft kontakt med oss. Utöver dessa ändamål behandlar vi även personuppgifter för att följa den lagstiftning som gäller för oss, för statistiska ändamål samt för att granska och utveckla vår verksamhet.

Hur får Akademiforum dina personuppgifter?

Akademiforum samlar in personuppgifter som du lämnar in till oss av ovan nämnda anledningar. I dagsläget inhämtar vi inte personuppgifter på annat sätt än då du anmält intresse för deltagande i någon av våra utbildningsverksamheter.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut uppgifter om dig till andra intressenter. I samband med vissa seminarier/konferenser publiceras deltagaruppgifter (namn, yrke, arbetsplats men inte e-post). Vill man inte ha sitt namn  synligt för andra anges det vid anmälan.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. Dina personuppgifter (namn, epost, telefon) används för kursadministration samt för hantering av dina önskemål i samband med konferens/seminarium. Epost sparas över tid så att vi kan informera dig om nästkommande konferens. Vi tar bort dig från utskickslistan så snart du meddelar oss om det.


Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Akademiforum. Du kan begära detta skriftligen genom att kontakta oss på Akademiforum enligt kontaktinfo på Akademiforum.se .

Du kan när som helst få dina uppgifter hos oss raderade. Du har också rätt att begära att användningen av vissa av dina personuppgifter begränsas, återkalla ditt lämnade samtycke samt överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

Kontakt

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss på Akademiforum.se.

Scroll to top