2024

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2024

Under 2023 och 2024 inträffar flera milstolpar inom området kognitiva sjukdomar. Det kanske mest betydelsefulla är registreringen av ett immunterapi-preparat i USA sommaren 2023 och i slutet på september även i Japan. Vi väntar nu på beslut från den europeiska läkemedelsmyndigheten. 

Vi kommer därför att ha en viss “beredskap” kring vårt program för 2024 ifall vi behöver lyfta in nyheter just kring behandlingen av Alzheimers sjukdom.

Som en omedelbar konsekvens av framtida behandlingsmöjligheter aktualiserar vi det senaste kring diagnostiken av kognitiv sjukdom. Och tittar lite närmare på både kognitiv testning och blodmarkörer. Hur nära kliniken och hur hållbara/säkra är de nya metoderna med digital testning respektive blodmarkörer?  

Läs mer om programmet för 2024 på den aktuella programsidan. 

 

Digital testning av kognitiva funktioner

Ökade krav på diagnostik av kognitiva sjukdomar i tidigt skede har också inneburit ökade krav på testning av kognitiva funktioner. Samtidigt är glappet mellan “basal utredning” enligt Socialstyrelsens rekommendationer med Minimentaltest och Klocktest till och den resursbegränsade neuropsykologiska utredningen stort. Utvecklingen av digitala tester kan därför vara ett intressant alternativ för vården, både primärvård och specialistvård.

Blodmarkörer vid kognitiv sjukdom

Biomarkörer för diagnostik av kognitiv sjukdom fortsättare att vara en viktig pusselbit i den diagnostiska processen. På senare tid har vi i dagspressen tagit del av att man genom “blodprover” kan ställa kognitiva sjukdomsdiagnoser. Men stämmer det? Vad visar “kognitiva blodprovsmarkörer” när det gäller risk för eller diagnostik av kognitiv sjukdom. 

BPSD och livskvalitet hos äldre i särskilda boenden

En analys av BPSD data kan ge oss värdefull information om livskvalitet och levnadsförhållanden för målgruppen medelsvårt och svårt sjuka personer med kognitiv sjukdom i olika omsorgsboenden. 

Konfusionstillstånd

Konfusion är ett fruktat men vanligt tillstånd hos äldre och särskilt hos de med kognitiv sjukdom. Och är förknippad med ökad risk för ytterligare sjuklighet och död. Vilka är de senaste rönen kring hantering av konfusion? 

Akademiforum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent imperdiet scelerisque turpis, eu malesuada lorem iaculis nec. Proin euismod dapibus neque, sed pulvinar augue venenatis eget. Aliquam tempus dignissim urna id fermentum.

Curabitur vehicula, purus eget consectetur feugiat, justo neque ornare tortor, dictum ultricies orci eros a leo. Nulla facilisis a nulla sed condimentum. Aenean a libero dignissim, dignissim purus at, lobortis erat. Suspendisse a ipsum augue. Donec cursus, justo eget aliquam ullamcorper, massa lectus congue est, sit amet luctus nunc mauris non odio. Mauris eget lacus pretium est rhoncus molestie. Läs mer.

Scroll to top