Program 2023

08:30 – Utställningar. Kaffe. 

09:30 – Inledning. Moa Wibom

09:35 – Immunterapi vid Alzheimers sjukdom –  Vad visar studierna? Vilka är effekterna? Vilka är riskerna och biverkningarna? Hur sker behandlingen rent praktiskt? Jan Marcusson, professor emeritus, Linköpings Universitet, överläkare, Minnesmottagningen, Västerviks sjukhus.

10:15 – Likvor/blod-diagnostik eller screening av kognitiva sjukdomar. Hur förhåller sig dagens kliniska CSF markörer (beta-amyloid 42/40 kvot, total-Tau, fofso-tau), till risk för eller diagnostisk av Alzheimers sjukdom. Hur förhåller sig markörerna i relation till ålder och andra tester som amyloid PET? Och hur skall de tolkas vid MCI? Vilka nya blodmarkörer finns eller är på gång och hur kan dessa implementeras i den kliniska handläggningen av patienter med kognitiva symptom? Professor Kaj Blennow, Göteborgs Universitet.

11:00 –  Kort paus

11:10 – Kliniskt forum. Praktikaliteter kring den nya immunterapin vid Alzheimers sjukdom. Den nya immunologiska behandlingen av Alzheimers sjukdom ställer nya krav på sjukvården. Hur tänker man sig att vården skall hantera den nya behandlingen. Vilka ska behandlas? Hur skall dessa diagnosticeras? Hur skall behandlingen administreras och följas upp? På vilken vårdnivå?  

11.30 Milstolpar i forskningen på Alzheimers sjukdom. Vilka är dom viktigaste landvinningarna? Vilka är dom viktigaste frågorna kvar att besvara? Hans Basun, professor emeritus, Uppsala Universitet, medicinsk sakkunnig, Bioarctic.

12:00 – Lunch. Utställningar

13:15 – Neuropsykiatriska symptom – betydelsen vid Alzheimers sjukdom. Neuropsykiatriska symptom är riskmarkörer för accelererad kognitiv svikt, tidigare flytt till vårdboende och försämrad livskvalitet. Hur kan vi förbättra diagnostiken och hantera symptomen i klinisk vardag?  Maurits Johansson, med dr, specialist i psykiatri, Lunds Universitet.

14:00 – Kognitiv svikt efter hjärtstopp -hjärta, hjärna, intensivvård. Vad kan vi lära oss av kardiologin och intensivvården? Gisela Lilja, med dr, chefsarbetsterapeut, Avd för strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes Universitetssjukvård.

14:30 – Kaffe. Utställningar.

14:45 – Kliniskt forum kring  diagnostik av kognitiv sjukdom. Vi vill gärna att ni deltagare senast 1 februari kontaktar oss med intressanta, lärorika eller svåra fall ni vill diskutera och som kan vara lärorika för alla att ta del av.  Jan Marcusson, Moa Wibom.

15:45 – Avslutning. Moa Wibom. 

Scroll to top