Aktuellt seminarium – program

Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2022

08:30 – Utställningar. Kaffe. 

09:30 – Inledning. Moa Wibom

09:35 – Behandlingsstrategier Alzheimers sjukdom? Flera fas 3 studier på immunologisk behandling av Alzheimers sjukdom pågår. Nya rön med antiviral behandling har också visat sig ha effekt mot Alzheimers sjukdom. Hur är evidensläget för de kliniska prövningar som pågår och vad kan vi förvänta oss från dem inom de närmaste tre åren? Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet

10:15 – Liquour/bloddiagnostik av kognitiva sjukdomar, utveckling och framtid. Var står diagnostiken av degenerativa hjärnsjukdomar idag och hur ser framtiden ut? Kan blodprover ersätta liquour-diagnostik? Vilka “nya” markörer är på gång för att underlätta differentialdiagnostiken? Hur säkra är blod- och liquormarkörer när vi börjar testa allt fler, kanske även i primärvården? Jan Marcusson, överläkare, Minnesmottagningen Linköpings Universitetssjukhus, professor vid Linköpings Universitet.

10:55 – Kliniskt diskussionsforum. Vilken blir PVs roll i diagnostiken nu när diagnostiska blodprover är tillgängliga via privata lab? Vad vet vi om riskerna för falskt positiva resp. negativa svar? Har vi fog för att ta blod- eller liquorprover på personer med kognitiv testprofil som inte tala för kognitiv sjukdom? Hur skall PV resp. specialistvård förbereda sig för nya behandlingsprinciper med immunterapier?

11:20 – Sömnens betydelse för kognitionen och Alzheimers sjukdom. Vad händer i hjärnan när vi sover? Kan dålig sömn öka risken för att utveckla en permanent kognitiv sjukdom? Kan man förebygga eller behandla sömnstörningen och på så sätt minska risken för att drabbas av en kognitiv sjukdom? Området belyses av leg. psykolog, fil.dr. Johan Skoog, Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid AgeCAP vid Göteborgs Universitet. 

12:00 – Lunch. Utställningar

13:15 – Hur fungerar delaktighet i det offentliga rummet för personer med kognitiva nedsättningar? Hur kan vi i vården systematiskt uppmärksamma problem och möjligheter för personer med nedsatt kognition i deras liv utanför hemmet? Vad händer om vi inte uppmärksammar detta? Vilka verktyg kan vi använda och hur kan vi stödja delaktighet utanför hemmet för dessa grupper? Camilla Walles Malinowsky, leg arbetsterapeut, med dr, docent, Karolinska Institutet, Stockholm.

14:00 – Resursorientering framför problemorientering –
Hälsofrämjande förhållningssätt i vardagen för personer med kognitiv sjukdom och deras partners
. Det är dags att ändra fokus till vad personer med demens och deras partners (och anhöriga) KAN göra istället för på vad de inte kan göra. Friskhetsfaktorer som framgångsfaktorer – Hur kan vi i vården stödja genom att fokusera på individens och parens resurser? Therése Bielsten, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, med dr, lektor i gerontologi,  Institutet för Gerontologi (IFG) och Avdelningen för Omvårdnad (AFO), Hälsohögskolan, Jönköping. 

14:30 – Kaffe. Utställningar.

14:45 – Kliniskt forum kring felaktig diagnostik av kognitiv sjukdom. Vi presenterar några fall med felaktig diagnostik av kognitiv sjukdom och de misstag som gjorts i samband med detta. Vi har en dialog kring vilka kriterier som bör vara uppfyllda för en trygg och säker diagnostik av kognitiv sjukdom. Jan Marcusson, Moa Wibom.

15:45 – Avslutning. Moa Wibom.

 

Scroll to top