Aktuellt seminarium – talare

Lars-Olof Wahlund

Lars-Olof Wahlund, professor vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Wahlund har har en omfattande forskning på degenerativa kognitiva sjukdomar. En av hans senaste publikationer rör anti-viral behandling vid Alzheimers sjukdom. 

Talar: 09:35-10:15

Jan Marcusson

Jan Marcusson, överläkare vid minnesmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping, professor i Geriatrik vid Linköpings Universitet.

Marcusson har en mångårig erfarenhet av klinisk diagnostik och forskning på kognitiva sjukdomar.

Talar: 10:15-10:55

Johan Skoog

Johan Skoog, leg psykolog, fil dr,Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid AGECAP, Göteborgs Universitet.

 

Johan Skoog disputerade  2020 på avhandlingen “Sleep and cognition in old age. Birth cohort differences, dementia, and biomarkers in Alzheimer’s disease”.

Talar: 11:20-12:00

Camilla Walles Malinowsky

Camilla Walles Malinowsky, leg arbetsterapeut, med dr, docent, Karolinska Institutet, Stockholm.

Hennes forskning handlar bl a om att undersöka matchningen mellan teknikanvändare med kognitiv funktionsnedsättning och de krav som vardagstekniska föremål och tjänster ställer på användaren.   

Talar: 13:15-14:00

Therése Bielsten

Therése Bielsten,  specialistsjuksköterska inom vård av äldre, med dr, lektor i gerontologi,  Institutet för Gerontologi (IFG) och Avdelningen för Omvårdnad (AFO), Hälsohögskolan, Jönköping. 

Therése Bielsten är programansvarig för specialistsköterske-utbildningen vid Jönköpings Universitet. Hon disputerade 2020 vid Linköpings Universitet med avhandlingen “Doing things together. Towards a health promoting approach to couple`´´s and every day life in dementia”. 

Talar: 14:00-14:30

Moa Wibom

Moa Wibom är överläkare vid Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus.

 

Talar: 14:45-15:45

Scroll to top