Nationell Konferens om Kognitiva Sjukdomar 2022

Nästa Nationella Konferens om Kognitiva Sjukdomar kommer att äga rum torsdagen 17 mars, 2022 i Bonnier Konferens, Stockholm.

Programmet aktualiserar det senaste inom behandling och tidig diagnostik av kognitiv sjukdom. Det finns idag privata lab som utför diagnostiska test som kan tala för eller mot kognitiv sjukdom. Men hur säkra är dom? Och vilken plats i vården har dom?

Ett par presentationer berör situationen kring personen med kognitiv sjukdom och hur vi i vården kan göra för att bättre uppmärksamma och underlätta den.

Seminarieledare

Konferensen leds av  Moa Wibom, överläkare vid Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus samt Jan Marcusson, professor vid Linköpings Universitet

Covid och deltagande

Vi följer förstås de riktlinjer från FHM som gäller ang. Covid-19. Vi tar för givet att alla de som väljer att delta har fullgott vaccinations-skydd och är friska vid konferenstillfället. I skrivande stund augusti 2021 gäller att vi endast kan ta emot 100 personer i hörsalen. Vi avvaktar nya direktiv framöver. 

Vi utökar tiden för dialog om viktiga frågor!

Konferensen 2022 har på tidigare deltagares inrådan ett större utrymme för dialog kring några av programpunkterna. Och vi avslutar med ett forum kring kliniska frågor från deltagarna.

Ställa ut?

Vill du ställa ut på den aktuella konferensen? 
Hör av dig till Pia.Johansson@eventman.nu

Våra partners

Scroll to top