Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Reflektioner Nationella Demensdagen 2018

Deltagarnas synpunkturer

Utvärderingarna droppar in så sakteliga. Vi hoppas på fler utvärderingar eftersom vi använder dem till att göra nästa års demensdag ännu bättre.

De som hittills svarat skattade högt för dagen som helhet. Men en kritisk punkt som många lyfte fram, och som vi konferensledare delar, var vikten av att föreläsarna verkligen anpassar sitt innnehåll och presentationen till den kliniska och verksamhetsinriktade målgruppen. Vi kan nå längre på den punkten och vi har redan en tydlig ide om hur vi ska få våra föreläsare att nå åhörarna ännu bättre.

Vi återkommer med mer återkoppling när vi sammanställt utvärderingarna.

Några reflektioner kring programpunkterna

Lundberg.JPG

Catarina Lundbergs utmärkta genomgång av hur vi bäst kan utreda och bedöma körkortsfrågor gav en del svar. Men väckte också många frågor. Flera av deltagarna kunde konstatera oikheter i val av metoder och arbetssätt. Hur likvärdig över landet är egentligen våra bedömningar? Och hur förhåller vi oss till att vissa kognitiva tester finns ute på nätet så att allmänheten kan träna på dom?

Wallin.JPG

Klassificeringen och diagnostiken av vaskulära kognitiva tillstånd varierar och vi har ingen enhetlig praxis över landet. Vi använder olika begrepp och diagnoskoder. Området belystes av Anders Wallin son gav förslag på diagnoskoder. Auditoriet efterlyste ett nationellt grepp i frågan, varför Anders Wallin och Moa Wibom påtog sig ansvaret att starta en sådan arbetsgrupp, med förhoppningen om att ta fram ett koncensusdokument som vi alla kan använda.

Lottie-Giertz-face-2.jpgDe legala oklarheterna när det personer med demens och hur deras intressen bäst tas tillvara vad beträffar omsorg och sjukvård väckte stort engagemang bland åhörarna. Lottie Giertz fördjupande med nya data på ställföreträdarskap. Många gångern ställer kravet på samtycke inom Socialtjänstlagen till problem som inte sällan drabbar personen med demenssjukdom. En nyhet presenterades av en av åhörarna, Kerstin Lundström, om en ändring i Föräldrabalken kapitel 17, som underlättar för närstående att ta över vissa ekonomiska vardagssysslor utan att behöva ansöka om godmanskap.

Indian-life.JPG

Etniska och kulturella aspekter på demenssjukdom är mer aktuellt än någonsin då nästan 1/3 av alla personer med demens inom omsorgen har ett annat etniskt urprung är det tradiotionellt svenska. Eleonor Antelius gav oss en fördjupad insikt i området. De flesta av oss fascinerades över livsbilden från amerikanska ursprungsfolk som hade en annan syn på ålderdom och död än den vi har.

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio