Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Preliminärt program, kan bli föremål för ändringar

Nationella Demensdagen

Tors 14 mars 2019, Bonnier Konferens, Stockholm

 

 

0830-0930

 

Samling. Kaffe. Utställningar.

 

0930-0935

Inledning. Jan Marcusson, Universitetssjukhuset, Linköping.

 

0935-1015

Alzheimer’s sjukdom vad är det? En eller flera sjukdomar? Är det en avgränsad sjukdom? Eller ska vi tänka nytt? I så fall hur? Vilka är de bakomliggande mekanismerna för de olika varianterna? Kaj Blennow, professor och överläkare, Klinisk Neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

1015-1100

Alzheimers sjukdom, kommer vi någonsin att framgångsrikt kunna behandla och till och med förebygga? Olika typer av immunterapier prövas nu. Vilka typer av terapier? Vilka mekanismer (proteiner) är inblandade Hur effektiva är dom? Vilka ska behandlas och kommer vi att ha råd? Hur ska vården bäst organisera sig för att hantera behandlingarna? Lars Lannfelt, seniorprofessor Uppsala Universitet, Grundare av BioArctic AB.

 

1100-1110

Diskussionsforum.

 

1120-1200

Kognitiva tester, normering. Har vi rätt normeringar och jämförelsematerial för kognitiv testning? Hur ser normeringsmaterialet ut i de högsta åldrarna?    Elisabet Classon leg psykolog, fil. Dr., Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping

 

1200-1310

Lunch. Utställningar.

 

1310-1315

 

 

1315-1350

Inledning. Moa Wibom, moderator, överläkare, master examen i demens, Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholm

 

Sexualitet och intimitet vid Alzheimer’s och andra kognitiva sjukdomar: hinder och möjligheter. Hur påverkar en demensdiagnos upplevelser av sexualitet och intima relationer? Vilken betydelse har sexualitet, närhet och beröring för personer med demens och för bibehållandet av parrelationen vid demenssjukdom?

Linn Sandberg, fil. Dr.  Univ lektor, Södertörns högskola

 

1350-1430

Lewy Body Demens. Hur ska vi bäst utreda och diagnosticera LwBD, inte bara för diagnosen utan  så att vi  kan ge den bästa evidensbaserade vården (läkemedel, sömnstörning, hallucinationer, sväljningsproblem, autonom dysfunktion, omsorg). Victoria Larsson, med dr, ST-läkare neurologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

 

1430-1450

Kaffe. Utställning.

 

 

1450-1530

 

 

 

1530-1600

Nya appar och datorapplikationer för personer med kognitiv nedsättning. Ny teknik kan göra det lättare att leva med kognitiv nedsättning. Christina Samuelsson, leg. logoped, biträdande professor, Linköpings Universitet.

 

Diskussionsforum. Avslutning. Moa Wibom.

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio