Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

 Preliminärt program Torsdagen 15 mars 2018                         Skriv ut program

 

 

0830-0930

 

Samling. Kaffe. Utställningar.

 

0930-0935

Inledning. Jan Marcusson, Universitetssjukhuset, Linköping.

 

0935-1015

Bedömning av kognitiv lämplighet för körkortsinnehav – utmaning eller möjlighet? Kognitiv testning vid körkortsmedicinsk bedömning kan ske på olika nivåer och ge mer eller mindre nyansrika resultat. Olika faktorer kan påverka ett kognitivt testresultat utan att nödvändigtvis vara relevanta för lämpligheten att (fortsätta) köra bil. Catarina Lundberg, leg psykolog, med dr, enhetschef, Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.  

 

1015-1100

Glömska behöver inte vara demens. Oro över minnessvårigheter är vanligt och leder ibland till att den drabbade misstänker begynnande demenssjukdom. Vad kan vi förvänta oss av minnet och andra kognitiva funktioner? När ska patientens upplevelse leda till fördjupad bedömning? Susanna Vestberg Universitetslektor, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, Inst för psykologi, Lunds Universitet.

 

1100-1110

Diskussionsforum.

 

1120-1200

Vaskulär kognitiv sjukdom – bakgrund, diagnostik och behandling. Vilken roll spelar vitsubstansförändringar? Vilka diagnossystem skall vi använda? Hur ser behandlingsalternativen ut?    Anders Wallin, överläkare, professor, specialist i neurologi och psykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

1200-1310

Lunch. Utställningar.

 

1310-1315

 

 

1315-1350

Inledning. Moa Wibom, moderator, överläkare, master examen i demens, Enheten för Kognitiv Medicin, Ängelholm

 

Demenssjukdomar i samband med migration. Vilken betydelse har avbrott i den sociala tryggheten för personer med demenssjukdom. Vad kan vi göra för att minska konsekvenserna för de demenssjuka i samband med social destabilisering? Eleonor Antelius, univ lektor, CEDER, Linköpings Universitet.

 

1350-1430

Att leva med demens – beslutsförmåga,  ställföreträdarskap och närståendes roll. En studie från demensvården i 9 kommuner i södra Sverige. På vilket sätt hanteras den enskildes samtycke om personen har långt gången demens och vem för personens talan i kontakt med samhällsfunktioner av olika slag? Lottie Giertz, universitetslektor, Inst för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

 

1430-1450

Kaffe.

 

 

1450-1530

 

 

 

 

 

 

1530-1600

Beteendeförändringar och psykiska symtom verkar skilja sig åt mellan olika kognitiva sjukdomar. Men på vilket sätt? Hur varierar symtomen över tid? Är hjärnskadelokalisation av betydelse? Kan BPSD förebyggas? Korrekt och tidig diagnostik- en förutsättning för optimalt omhändertagande. Studier från Skåne ger underlag för en presentation på temat.  Maria Landqvist Waldö, Med Dr, specialistläkare, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholm

 

Diskussionsforum. Avslutning. Moa Wibom.

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio