Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Nationella Demensdagen

Program torsdag 10 mars, 2011

Startsidan

Talare

Anmälan

0830-0930 Ankomst. Kaffe. Utställare.

0930-0935 Inledning. Jan Marcusson, professor, överläkare, Minnesmottagningen, Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.

0935-1030 Subjektiva erfarenheter av att leva med demenssjukdom. Vilka är upplevelserna tidigt och senare i sjukdomsförloppet? Hur uppfattar personen med demenssjukdom sin omgivning och dess attityder? Vilka är tankarna om framtiden? Hur kan vi underlätta livet för personer med demenssjukdom? Vad är ett värdigt förhållningssätt? Hurt kan personal och anhöriga agera för att bibehålla den demensjukes värdighet. Ingrid Hellström. Universlitetslektor Linköpings Universitet, leg. sjuksköterska, Minnesmottagningen, Vrinnevisjukhuset, Norrköping.

1030-1045 Diskussion

1045-1100 Bensträckare

1100-1145 En likvärdig demensvård. Modeller för en fungerande helhet mellan omsorg, primärvård och specialistvård. Varför skiljer sig den basala demens-sjukvården mellan landsändar? Vad skall primärvården klara av? Hur skall arbetet bäst gå till? Anders Wimo, familjeläkare Bergsjö Hälsocentral, professor Karolinska Institutet. Jan Marcusson, professor, överläkare, Minnesmottagningen, Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.

1145-1200 Diskussion

1200-1315 Lunch. Utställningar.

1315-1400 Psykologisk behandling/kognitiv intervention vid  demensssjukdom. Finns evidens för att rekommendera kognitiv rehabilitering? Minnesträning? Annan kognitiv träning? Vilken behandling är effektiv? Hur går den till och vem kan ge den? Martin Lövdén, psykolog, fil dr, Karolinska Institutet.

1400-1410 Diskussion

1410-1440 MMT och klocktest. Vikten och innebörden av ett standardiserad utförande. Beata Terzis, med dr, chefspsykolog, verksamhetschef, Minnesmottagningen, Capio Geriatrik, Dalens Sjukhus, Stockholm.

1440-1450 Diskussion

1450-1510 Kaffe. Utställningar.

1510-1540 Bedömning av aktivitetsförmåga. Vad kan bedömas och hur? Vad inverkar på aktivitetsförmågan? Vad kan standardiserade instrument säga? Louise Nygård, professor, leg. arbetsterapeut, Karolinska Instututet.

1540-1550 Diskussion

1550-1600 Avslutning. Jan Marcusson

Startsidan

Talare

Anmälan

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio