Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Nationella Demensdagen 2013

Torsdag 7 Mars, 2013

Bonnier Conference, Stockholm

Program 2013

Talare 2013

Konferenslokal

Utställare

Många av besökarna har efterfrågat mer kunskap om psykiatriska symtom och tillstånd vid demens. Dagen inleds därför med en översikt från en av landets mest framstående forskargrupper inom området. Följt av en mer pragmatisk presentation kring handläggning av BPSD.

 

Den demenssjukes perspektiv, hans förändrade situation och kommunikationsförmåga inleder den andra sektionen under förmiddagen som avslutas med evidens, erfarenheter kring hur vi omsätter vår kunskap i en bra personcentrerad vård. Vi får en sammanfattning och en förståelse för de riktlinjer kring demensvården som Socialstyrelsen har beskrivit.

En stor del av demensvården sker i primärvården. Men finns det nya lösningar på hur själva vårdprocessen kan ske? Vid Inst. för Datavetenskap, Umeå Universitet, har docent Helena Lindgren, leg. arbetsterapeut, studerat olika besluts- och processtöd för bl. a. demensvården. Vilka möjligheter finns att förbättra och effektivisera demensvården med hjälp av datoriserat beslutsstöd. Hennes fynd ligger bakom verksamhetsutvecklingsprojekt inom demensområdet, både i Sverige och i andra länder.

En utmaning för demensvården är en tidig diagnostik. Vi kombinerar kognitiv testning med biokemiska data. Men kan vi lita på kognitiv testprofil tidigt i sjukdomsförloppet vid demenssjukdom. Vilka kognitiva mönster uppvisar personer åren innan de får sin demensdiagnos? Vilka funktioner drabbas först? Finns det faktorer som påverkar förloppet fram till diagnos? Många inom området menar att vi underutnyttjar kognitiv testning. Denna programpunkt om kognitiv testning har efterfrågats av många och kommer att bli intressant att följa.

Slutligen, så har demensområdet drabbats av någa mindre goda nyheter ang. immunoterapi mot Alzheimers sjukdom. Hur är det framtida behandlingsläget, är det rimligt att förvänta sig resultat inom några år och är de verkningsmekanismer man nu satsar på verkligen rätt tänkt?  

Nationella Demensdagen 2013

Ägde rum torsdag 7 mars, Bonnier Konferens i Stockholm

Fokus var på psykiska symtom vid demens, hur de skiljer sig från normalt åldrande. Depression och suicidalitet vid åldrande och demens. Hur kan vi bäst möta problem med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)? Dessutom belystes sjukdomens konsekvenser hos den drabbade och hur vården bäst kan möta den sjukes behov.

Nya verktyg för diagnostik och uppföljning av demens i primärvården. Betydelsen av kognitiv testning för differentialdiagnostik av demenssjukdom. Det senaste om sjukdomsmekanismer bakom Alzheimers sjukdom och framtida behandlingsmöjligheter. 

Helena-Lindgren-Demensdagen-2013.jpg

Helena Lindgren, leg. arbetsterapeut, docent vid Institutionen för Data-vetenskap, Umeå Universitet presenterade en datoriserat stöd för diagnostik och uppföljning av demens-sjukdom som kan användas i både primärvård och speciaistvård.

En läkare i primärvården möter en mängd olika patienter under ett år, varav typiskt några få är nya fall av demenssjukdom. Att bygga upp, vidareutveckla kompetens och bibehålla kunskaper på basen av daglig verksamhet blir då problematisk. Vilken typ av datorstöd skulle läkare och annan personal som sällan möter nya fall med misstänkt demenssjukdom i sitt dagliga arbete ha nytta av?

Elin-Nilsson-Demensdagen-2013.JPG

Elin Nilsson är doktorand vid Linköpings Universitet. Hon presenterade data från en pågående studie om par-relationer och kommunikation vid demens.

PO-Sandman-Demensdagen-2013.jpg

Professor Per-Olof Sandman, Karolinska Institutet, talade om grunderna för och erfarenheter av personcentrerad vård.

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio