Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Nationella Demensdagen 2020

En utbildningsdag om demenssjukdomar för dig som arbetar i vården

Bonnier konferens, Stockholm, torsdag 12 mars 2020

Program

Talare

Konferenslokalen

Utställare

Anmälan

Unga närstående till personer med kognitiv sjukdom

Moa-Wibom-2.jpg

Vilka erfarenheter har unga anhöriga till personer med kognitiv sjukdom och hur mår de? Hur kan vi bäst anpassa utredning och den fortsatta vården så att även unga anhöriga, från barn till unga vuxna (5-30 år), får det stöd de behöver? Silvialäkaren Moa Wibom, specialist i allmänmedicin, överläkare och enhetschef vid Enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus,  har i flera år arbetat med unga anhöriga i ett nationellt program.

Frontallobs-demens. Det senaste inom diagnostik och behandling.

Alexander-Santillo.png

Vilka är de senaste rönen när det gäller utredning av frontallobsdemens tidigt i sjukdomsförloppet? Hur skiljer man från psykiatriska tillstånd? Alexander F Santillo, med dr, psykiatriker vid Lunds Uiversitet redogör för den senaste forskningen bl. a. med nya biologiska markörer.

Post-traumatisk stress (PTSD) eller tidig demens?

Frida-Johansson-Metso.png

När kriget är allt du minns – om kognitiv sjukdom och PTSD

Kan du skilja på en tidig utveckling av Alzheimers sjukdom och sent debuterande posttraumatisk stress? PTSD kan utvecklas decennier efter den traumatiska händelsen och förvärras av åldrande. Kognitiva sjukdomar och PTSD har många symtom gemensamt och risken för fel diagnos är stor – med allvarliga konsekvenser för patienten, eftersom PTSD kan botas.

Leg psykolog Frida Johansson Metso, Transkulturellt Centrum, Stockholm berättar om ett nytt bedömningsstöd riktat till primärvården för att förbättra differentialdiagnosen och om hur vi behöver agera för att skydda äldre traumatiserade. Hon tar utgångspunkt i en specifik åldrande befolkning: De som flytt krig, som åldrats i Sverige och nu plågas av sina minnen.

Kognitiv utredning i det mångkulturella samhället

Rozita-T.jpgÄr den sedvanliga kognitiva utredningen individanpassad och tillförlitlig? Vilka utmaningar kan förekomma under kognitiv utredning av utrikes födda patienter? Vilka möjligheter finns det för mer tillförlitlig utredning av patienter med andra språklig-och utbildningsbakgrund? Rozita Torkpoor, leg. sjuksköterska, doktorand klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och verksamhetsutvecklare vid kunskapscentrum demenssjukdomar.

Hur skapar vi tillsammans ett demensvänligt samhälle

Elzana-Odzakovic.jpg

Vilken betydelse har grannskapet för personer med demens? Hur upplever personer som lever i singelhushåll med demens sitt grannskap i England, Scotland och Sverige? Hur kan vi använda oss av de demenssjukas erfarenheter för att skapa ett mer demensvänligt samhälle? Distriktssköterskan Elzana Odzakovic, doktorand vid Linköpings Universitet försvarar i februari 2020 sin avhandling. Den handlar om hur ett samhälle som är mer demensvänligt bidrar till att personer med demens utifrån sina egna förutsättningar och behov ska kunna fortsätta att använda sitt grannskap med möjligheter för att bibehålla välbefinnande och hälsa i de offentliga rummen. Hon belyser hur vi i vården av demenssjuka rent praktiskt kan utveckla ett mer demensvänligt samhälle.

Alkohol och demens

Jan-face-2018-2.jpgVilka skador orsakar alkohol i hjärnan? Vad är alkoholdemens? Hur skall vi utreda personer med alkoholberoende och kognitiv nedsättning? Professor, överläkare Jan Marcusson, Linköpings universitet belyser forskningsområdet som snarare visar sig vara ett kunskapsglapp.

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio