Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Nationella Demensdagen 2019

En utbildningsdag om demenssjukdomar för dig som arbetar i vården

Bonnier konferens, Stockholm, torsdag 14 mars, 2019

Victoria-Larsson.pngLewy Body Demens är en svår form av demenssjukdom men mycket lidande för den drabbade. Men hur ska vi bäst utreda och behandla personer med misstänkt Lewy Body Demens. Nya forskningsrön visar på att vi kan förbättra den medicinska handläggningen, behandlingen och omvårdnaden vid Lewy Body Demens. Victoria Larsson, ST-läkare i neurologi, disputerade på området i september 2018 vid Lunds universitet.

C.-Samuelsson.pngNya appar och datorapplikationer kan underlätta livet för personer med kognitiv nedsättning. Hur ser kunskapsläget ut när det gäller sådana stöd? Finns det forskningsresultat? Hur ska ny teknik bästa komma personerna med kognitiv nedsättning till nytta? Biträdande professor, leg. logoped Christina Samuelsson, Linköpings universitet belyser forskningsområdet

Kaj-Blennow.pngAlzheimers sjukdom har ingen entydig klinistk bild och uppvisar olika utredningsfynd, t ex vid analys av hjärnvätskan. Men är det verkligen en sjukdom, eller rör det sig om flera? Professor Kaj Blennow, Göteborgs Universitet förklarar utmaningarna kring Alzheimers sjukdom och forskningen ser på den?

Lars-Lannfelt-passbild.jpg

Professor Lars Lannfelt, Uppsala Universitet en av grundarna till Bioarctic, redogör för utmaningarna och utvecklingsläget för de kommande behandlingsmetoderna med immunterapier mot Alzheimers sjukdom. Vad visar de senaste kliniska prövningar med antikroppar mot Alzheimers sjukdom? Hur ska vården organiseras när dessa nya preparat blir verklighet? Och vilka kommer att få behandling? Det är viktiga frågor som belyses under programpunkten.

Elisabet-Classon.png

Kognitiv testning är en av grundpelarna i utredningen av personer med misstänkt demenssjukdom. Men hur är det med jämförelse-värdena för de allra äldsta? Elisabet Classon, leg psykolog, fil dr, Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping, redogör för vikten av relevanta jämförelser och vilka åldersnormer man bör använda för våra vanligaste tester.

Linn-Sandberg.jpg

Det finns många kunskapsluckor inom området demenssjukdomar. En sådan lucka och ett mycket svårbeforskat område rör den nära relationen och sexualitet när man drabbas av demenssjukdom. Vilken betydelse har närhet och beröring i bibehålandet av parrelationen vid demens? Området belyses närmare ochav Linn Sandberg, fil dr, universitetslärare vid Södertörns högskola.

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio