Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Nationella Demensdagen 2018

En utbildningsdag om demenssjukdomar för dig som arbetar i vården

Torsdagen 15 mars 2018

Bonnier Konferens, Stockholm

Program 2018

Talare 2018

Konferenslokalen

Utställare

Anmälan

Moa-Wibom-2.jpg

Forskningen inom demensområdet gör hela tiden framsteg. Utmaningen är att överföra den nya kunskapen till klinisk praxis när kunskapen satt sig och etablerats. Vi som arbetar inom demensområdet möter hela tiden nya frågor vi söker svar på. Nationella demensdagen 2018 är ett bra forum för oss inom demensvården för att dryfta gemensamma frågor och problem. Moa Wibom, moderator, överläkare,  masterexamen i demens, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholm

Körkortsfrågor är ständigt aktuella i samband med demensutredning.

I Sverige regleras de medicinska kraven för körkortsinnehav av Transportstyrelsens föreskrifter och där behandlas även tillstånd som demens eller kognitiv påverkan av annan orsak. Föreskrifterna anger vilka kognitiva funktioner som är viktiga att undersöka, men inte med vilka metoder. Den enskilde klinikern har ansvaret att välja undersökningssätt och att bedöma resultatet. Detta är förenat med flera svårigheter. Området fördjupas och belyses av Catarina Lundberg, Leg. psykolog, med dr, enhetschef, Trafikmedicinskt centrum, Huddinge sjukhus.

Maria-Waldoe-face.jpgMaria Landqvist Waldö, Med Dr, specialistläkare, Enheten för kognitiv medicin, Ängelholm talar om att

Beteendeförändringar och psykiska symtom verkar skilja sig åt mellan olika kognitiva sjukdomar. Men på vilket sätt? Hur varierar symtomen över tid? Är hjärnskadelokalisation av betydelse? Kan BPSD förebyggas? Korrekt och tidig diagnostik- en förutsättning för optimalt omhändertagande. Studier från Skåne ger underlag för en presentation på temat. 

Anders-Wallin-face.jpgEtt utmanande område rör 

gränsdragningen mellan vaskulär och degenerativ 

demenssjukdom. Området fördjupas av  Anders Wallin, överläkare, professor, specialist i neurologi och psykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Vilken roll spelar vitsubstansförändringar? Vilka diagnossystem skall vi använda? Hur ser behandlingsalternativen ut?

Oro över minnessvårigheter är vanligt och leder ibland till att den drabbade misstänker begynnande demenssjukdom. Vad kan vi förvänta oss av minnet och andra kognitiva funktioner? När ska patientens upplevelse leda till fördjupad bedömning?

Susanna-Vestberg-foto.jpg

Susanna Vestberg Universitetslektor, leg psykolog och specialist i neuropsykologi, Inst för psykologi, Lunds Universitet.

Anmälan

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio