Akademi Forum
Hem     |     Seminarier     |     Om Akademiforum     |     Kontakt     |     Anmälan     |     Länkar     |    

Byt till engelska   Byt till Svenska

Nyheter

Om Akademiforum
Akademiforum utvidgar successivt sin seminarie-serie. Du som är intresserad av att arrangera seminarier är välkommen att kontakta Akademiforum.
18 dec 2013
Läs mer...

 

Seminarium

 

Partners

mmklinikenlogologo_internetmedicin-2.jpg

                                      

Nationella Demensdagen 2010 äger rum torsdagen 11 mars i Bonnier Conference, Stockholm.

Program 2010

Talare 2010

Konferenslokal 2010

Utställare 2010

 

 

 

Prevention, bakomliggande mekanismer och framtida behandling

Även om dagens möjligheter till intervention vid demenssjukdom är begränsad, så finns det hopp inför framtiden. Dagen presenterar flera nyheter inom demensområdet. Vi får ta del av de senaste forskningsrönen om prevention och riskfaktorer och om de mekanismer som orsakar Alzheimers sjjukdom. Likaså får vi ta del av morgondagens behandlingsprinciper, där vi bl. a. får en redogörelse för spännande behandlingsforskning från Karolinska institutet.

 

Diagnostik och bedömning i primärvård

Vid arbetet med Socialstyrelsens riktlinjer framkom vilka dåliga evidens vi har för den viktiga kognitiva bedömningen, både i primärvård och specialistvård. Under dagen visas nu, så vitt vi vet, den första validerade studien av flera kognitiva tester i en primärvårdspopulation; MMT, AQT och klocktest. Konsekvenserna för användadet av dessa och vilka vi bör välja diskuteras.

 

Bedömning av kognition och funktion

I riktlinjearbetet blev kravet på en årlig värdering av "funktion" hos personer demenssjukom en högt prioriterad åtgärd. Arbetsterapeuten gör ofta  både kognitiva test samt värderar kognitiva funktioner i vardagen (funktion). Här får vi ta del av den senaste forskningen kring Neurokognitiv Statusundersökning och grunderna för arbetsterapeutisk bedömning av funktion.

 

BPSD

Vården av de svårast sjuka är viktig att uppmärksamma. Vi får ta del av en av de största studierna på läkemedelsbehandling av BPSD och hur läkemedel skall användas i gott syfte med en kvalificerad omvårdnad.

 

 

 

 

 

Innehåll 


 

Akademi Forum, Odengatan 48A, 2 tr ö.g., 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post: jan.marcusson@gmail.com, Web: www.akademiforum.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio